terma & syarat tempoh 28 bulan


LANJUTAN TEMPOH SAH 28 BULAN PERCUMA KEATAS STARTER PACK BERNOMBOR { KEKALAN NO LAMA}


Terma & syarat:[ NO BARU]

1. Tawaran ini berkuatkuasa serta merta keatas semua pengaktifan langganan starter pack baru bernombor bermula 1hb November 2014.

2. Pelanggan MESTI membuat tambah nilai dengan denominasi RM50 dan keatas sekaligus pada bila-bila masa dalam tempoh 30 hari selepas pengaktifan SIM untuk melayakkan tawaran ini.

3. Pengumpulan tambah nilai dengan apa jua denominasi tidak akan melayakkan pelanggan untuk tawaran ini.

4. 
Tarikh luput langganan untuk tawaran ini akan dikemaskinikan pada paparan baki anda dalam tempoh 2 minggu selepasmembuat tambah nilai denominasi RM50 dan keatas sekaligus.

5. Jika tarikh luput pada paparan baki anda masih tidak dikemaskinikan selepas tempoh 2 minggu, sila hubungi Pegawai Khidmat Pelanggan kami di talia
n 12273 untuk pengemaskinian secara manual.

No comments:

Post a Comment